ניירת תדמית - אנסמבל מעיינות
ניירת תדמית - אביב
ניירת תדמית - רייצאל
ניירת תדמית - מישל ארומטיקס
ניירת תדמית - שמואל דגן
ניירת תדמית - רוית עימבר עמיאל
ניירת תדמית - שרה סימן טוב
ניירת תדמית - תן-תוף
ניירת תדמית - יוספה חזן
ניירת תדמית - פבל מנעולן מורשה
ניירת תדמית - הדר קאשי